DIEPENHEIM WIL DOOR

De stichting 'Diepenheim wil Door' dateert van mei 2020 en is ontstaan vanuit een tweetal burger initiatieven uit 2014, respectievelijk 'Dagje Diepenheim'  alsmede een initiatief gericht op 'Herinrichting van het Plein onder de Platanen'. 

 

het Verhaal van Diepenheim 

Ook de realisatie van  het herdenkingsmonument 'aan de schop kleeft een traan', de plaatsing van de sculptuur 'Moeder Aarde' (geschonken door Lotje de Lussanet) en de productie en plaatsing van 27 Rietmanzuiltjes ( 'het Verhaal van Diepenheim') betreffen burgerinitiatieven die ondergebracht zijn in de stichting. 

In oktober 2023 is daaraan toegevoegd de plaatsing van de sculptuur Regenwice op het Plein onder de Platanen en op 11 mei 2024 de TijdTafel Diepenheim. 

 

Via deze website willen we toeristen informeren over hetgeen Diepenheim te bieden heeft. 

 

Waaraan ontlenen de initiatiefnemers de motivatie? 

In 2001 is de gemeente Diepenheim evenals de gemeenten Goor, Markelo, Stad Delden en Ambt-Delden samengevoegd tot de nieuw gevormde gemeente Hof van Twente. In Goor is vervolgens in 2006 het nieuw gebouwde Gemeentehuis opgeleverd. Goor is daarmee het bestuurlijk centrum van de Hof van Twente. 

Het gaat ons niet aan om in kwalitatieve zin een opvatting te geven over de effecten van de gemeentelijk herindeling of het zou moeten zijn dat we in de kernen rondom Goor niet meer zomaar even 'binnen wandelen' bij ambtenaren en bestuurders, leden van het College van B&W of Raadsleden, ze niet regelmaat  zien om  informeel te kunnen benaderen.

Het is helaas allemaal wat afstandelijker geworden. 

En juist de zorg voor 'afbreukrisico's' als gevolg van (ervaren)  afstandelijkheid motiveerde ons mede tot voormelde burgerinitiatieven.

Zorg die we naar onze bestuurders en ambtelijke organisatie ook als volgt onder woorden willen brengen: 

"om je wel te bevinden in de grote wereld, van harte mee te doen op grotere schaal,

is dienstbaarheid aan en erkenning van de identiteit van de kleine wereld een voorwaarde"

 

Doel van de stichting Diepenheim wil Door

het behoud resp. het (doen) realiseren van een aantrekkelijke, tot verblijf en ontmoeting uitnodigende klein stedelijke infrastructuur:

 vergroenen - verduurzamen - versoberen - verbinden - vertragen - verbeelden.


Bron en meer informatie
Facebook