ORANJE MUSEUM

Het Oranjemuseum is in 2006 opgericht. 


De voorgeschiedenis van dit museum gaat meer dan vier eeuwen terug in de tijd: om precies te zijn naar 1597. In het najaar van dat jaar maakt Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje en diens tweede vrouw Anna van Saksen, met een leger een veldtocht door Oost Gelderland en Twente tegen plaatsen, die tijdens De Opstand zijn bezet door Spaansgezinde troepen.

 

Die opstand zal later in onze vaderlandse geschiedenisboeken als de tachtigjarige oorlog worden aangeduid. Tijdens die tocht van het prinselijke leger zijn eerst de Oost Gelderse vestingstadjes Groenlo en Bredevoort veroverd. Daarna is de krijgsmacht noordwaarts getrokken met als doel de verovering van de Spaanse bolwerken Oldenzaal en Lingen. Voorafgaand aan de mars dwars door Twente heeft een deel van  het staatse leger een paar dagen op en rond de erve (Oude) Haghuis verbleven. Om op verhaal te komen en om zich voor te bereiden op de toekomstige mogelijk zware gevechten. De weg, waaraan het (Nieuwe) Haghuis ligt, is daarom later bij de straatnaamgeving “Prinsendijk” en het verlengde op grondgebied van de vroegere gemeente Markelo “Mauritslaantje” genoemd. In het kielzog van het prinselijke leger heeft toen ook de reformatie grote delen van Twente “veroverd”.

 

De aangehaalde gebeurtenissen hebben de toenmalige bewoners van het Oude Haghuis zeer sterk beïnvloed. Ze zijn destijds niet alleen Oranjegezind geworden, maar ook op het ‘nieuwe geloof’ overgestapt en dat is in de achterliggende eeuwen heen zo gebleven. In dat kader zijn op de erve allerlei artikelen over het Oranjehuis verzameld. Exponenten van die verzamelwoede zijn de huidige bewoners van de boerderij “Nieuwe Haghuis”.

 

Eind vorige eeuw zijn wij begonnen met het ontvouwen van onze plannen voor de stichting van een Oranjemuseum. We hebben het geluk gehad dat ons plan werd gepromoveerd tot een Europa project hetgeen inhield dat wij bij de definitieve realisatie 50% subsidie vanuit Brussel konden krijgen. Door financiële steun van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente konden we van start gaan. Op vrijdag 6 september 2006 heeft mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten ons museum officieel geopend.

 

Collecties 

Ons museum is ingericht met een ruime collectie van ruim 2000 mooie en bijzondere oranje items. Een ander onderdeel van ons museum is Twents boerenantiek en over plaatselijke volksgebruiken en tradities zoals die eeuwenlang in en rond Diepenheim hebben gegolden en soms nog gelden. Het laten zien en vooral het vertellen over een kabinet, ingericht volgens oude gebruiken, is vooral voor bezoekers uit andere streken van Nederland een welkome afwisseling gebleken. De één vindt de oranje collectie prachtig en de ander heeft meer met het Twents boerenantiek. Tijdens uw bezoek wordt er ruim aandacht besteed aan de historie van het Oranjehuis, de Twentse tradities en volkscultuur en de ontstaansgeschiedenis van het museum. De rondleiding is zeer persoonlijk en enthousiast, met oog voor detail en allerlei leuke anekdotes. Dus kom bij ons langs om de diverse verhalen te horen en de items te aanschouwen.

 

Bron en meer informatie
Oranjemuseum