BINNENSTE BUITEN BOS

Een groene speeloase in het hart van Diepenheim. 


Het BinnensteBuitenBos, gelegen tegenover basisschool Stedeke Diepenheim, vormt een inspirerend voorbeeld hoe cultuur en natuur met elkaar verweven kunnen worden en ‘natuurlijk’ kunnen integreren in de bebouwde omgeving. Kinderen zowel mèt als zonder beperking staan centraal en kunnen samen natuurlijk en cultuurrijk spelen. 

Wij werken aan een concept waarmee veel meer steden en dorpen in Nederland een multifunctioneel hedendaags (speel)erf voor de hele buurt kunnen creëren, met een optimale samenwerking tussen beslissers en gebruikers/belanghebbenden. Ook gaan wij de mogelijkheden van ‘Real Life Learning’ op deze erven onder de aandacht brengen bij scholen, zodat kinderen de kerndoelen van het onderwijs op een ervarende manier kunnen opdoen. 

Als zomaar een kinderidee’ op waarde wordt geschat wordt kinderen een kans geboden hun eigen buurt te ‘maken’. Een levendige buurt, een sociale buurt.

 

Tegenover de Openbare Basisschool Stedeke Diepenheim (Kuimgaarden 15) 

Bron en meer informatie
Website