ARCHIEF PLAN PLEIN ONDER DE PLATANEN

 

pro memorie - het archief wordt begin 2022 gevuld - daarbij dan ook berichten zoals die via de media zijn verschenen.

Onderstaand bericht werd door dagblad de Twentsche courant  mede ontleend aan een persbericht op de website van de gemeente Hof van Twente.