ARCHIEF "PLAN PLEIN ONDER DE PLATANEN"

Wij hebben op 8 oktober 2022 ons Burgerinitiatief 2014 'herinrichting Plein onder de Platanen' beëindigd.

Een toelichting/verantwoording.