ARCHIEF "PLAN PLEIN ONDER DE PLATANEN"

Wij hebben op 8 oktober 2022 ons Burgerinitiatief 2014 'herinrichting Plein onder de Platanen' beëindigd.

Onderstaand een toelichting/verantwoording, periode 2014  t/m oktober 2022.

Nog een aanvulling daarop.

De beëindiging van ons burgerinitiatief was alleen voor de PvdA-fractie aanleiding ons te bevragen over de gehele gang van zaken.  

De PvdA-fractie heeft nadien over het 'herinrichtingsplan Plein onder de Platanen'  en de  beschikbaarstelling van een budget nog gesproken met o.m. de Stadsraad Diepenheim (voorjaar 2023) en met de fractievoorzitter en wethouder van Gemeente Belangen.  

Onze conclusie, mede gebaseerd op (beschikbare) e-mail correspondentie,  luidt dat B&W en enkele fracties amper verder komen dan zich vast te klampen aan het politiek gemotiveerde '8-ton FRAME'.  Volstrekt ten onrechte. Met een budget van bijv. 3 ton aangevuld met externe middelen en de inzet van vrijwilligers hadden we wel degelijk een vervolg kunnen geven aan de realisatie van het herinrichtingsplan/ 'shared space'. 

 

Maar goed, in tegenstelling tot B&W ontbreekt het ons aan 'macht als metgezel'.

Onze uitnodiging tot overleg werd simpelweg schriftelijk afgedaan met een 'NEE'.  

Pfffff, over empathie gesproken - als burgerinitiatief gestimuleerd en daar dan zo mee omgaan.   

Afijn, lees er onderstaand verslag  maar op na.

                                                                                                                                                              Diepenheim, 2022/ 2023