NIJENHUIZERLEIDING

 Nijenhuizerleiding

 

Vanaf het landgoed Nijenhuis vloeit een eeuwenoud bescheiden waterstroompje westwaarts richting Diepenheim. 

Het meest opmerkelijke punt in deze leiding is zeker de Wilsonvijver (foto), gerealiseerd op particulier initiatief van aanwonenden.

Vanaf de Wilsonvijver vloeit het Nijenhuizer stroompje verder door Diepenheim, ten dele zichtbaar en ten dele via duikers, om uit te komen bij de Hagen in wat resteert van de oorspronkelijke STADSGRACHT rond Diepenheim.

Het water stroomt vervolgens langs de Hagen en achter de woningen langs aan de Middenstraat richting Boven-Regge.

De Nijenhuizerleiding onttrekt het water aan de Molenbeek in het Nijenhuis.