BLIJ KUN JE EIGENLIJK NIET ZIJN

1940-1945 - Oorlogsjaren - een beperkt aantal exemplaren van dit boekje zijn nog te koop bij de Historisch vereniging Old Deep'n

In 1995 vierde Nederland 50 jaar bevrijding. Voor een schrijverscollectief van de Historische vereniging Old Deep'n was dat aanleiding om het gesprek aan te gaan met oudere Diepenheimers die de verschrikking van WOII meemaakten. 

Het doel luidde om historisch gefundeerde verhalen en anekdotes te selecteren en uit te diepen. De geschiedenis van de oorlogsjaren '40-'45 in Diepenheim zijn zo compleet mogelijk en waarheidsgetrouw beschreven.  Dat ook inwoners uit Diepenheim in de eerste oorlogsdagen voor de verdediging van ons land hebben gevochten aan de Grebbeberg en IJssellinie. Dat bekende Joodse ingezetenen zijn weggevoerd/-getrokken en nooit meer zijn teruggekomen. En dat Diepenheimers moesten onderduiken of noodgedwongen in Duitsland moesten werken.

Bezetting, honger, bombardementen, terreur, verzet, arbeidsinzet, razzia's, onderduikers, evacué's, Joden, NSB-ers, Grebbeberg, IJssellinie en bevrijding. Het zijn allemaal begrippen waarachter verhalen van Diepenheimers schuil gaan.

De titel 'blij kun je eigenlijk niet zijn'- ontleend aan een mini-dagboek van de Diepenheimse Hanna Heetland. Na de opsomming van wat trieste feiten schrijft ze die dagen in haar dagboek: "Wat is het toch allemaal akelig. We zijn dankbaar dat het nu is afgelopen, maar blij kun je eigenlijk niet zijn.'