NIJENHUIS

NIJENHUIS

 

Het woord 'Nijenhuis' (nieuw huis) impliceert dat er ook een oud huis is geweest. Helaas is daar zeer weinig van bekend.

Er wordt vermoed dat het oude huis niet op deze plek, maar elders gestaan heeft.

De oudste vermelding van de naam 'Nyehuys' dateert van 1380.

Van het oude 'nieuwe huis' zijn geen afbeeldingen bekend.

Er staat wel een rijmpje boven in het timpaan van het huidige huis:

 

Van 't oude Huys dat is vergaen

Ziet Gij hier noch den datum staen

Ano 1491

 

De kern van het huidige Nijenhuis stamt uit 1662 en is ontworpen door de bekende Amsterdamse architect Philips Vingboons. De toenmalige eigenaar, Roelof van Hoevell, wilde blijkbaar een modern huis van een beroemde architect. Waarschijnlijk is Vingboons nooit in Diepenheim geweest, dat in die tijd immers enkele hobbelige dagreizen per koets van Amsterdam lag. Tot het einde van de 18e eeuw bleef het Nijenhuis in de familie Van Hoevell.

 

In 1799 werd het landgoed gekocht door Gerrit Schimmelpenninck, wijnkoper te Deventer. Hij deed dat voor zijn zoon Rutger Jan (1761-1825), die advocaat was in Amsterdam, maar vooral een zeer actieve rol speelde binnen de Patriottische beweging. Hij was parlementslid en werd in deze tijd ambassadeur van de Bataafse Republiek in Parijs. Enkele jaren later (1805/06) werd hij zelfs gedurende negen maanden Raadpensionaris: staatshoofd van Nederland. Hij heeft tot het einde van zijn leven steeds weer lange periodes op het Nijenhuis gewoond. Daarna is het landgoed in de familie gebleven en tot op heden steeds bewoond geweest. Het huis is in 1860 en 1914 uitgebreid met in totaal vier torens, die het geheel een statig karakter geven.

 

In het huis is alleen de historische afdeling te bezoeken. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Rutger Jan Schimmelpenninck, die dit gedeelte beheert.

 

Landgoed Nijenhuis & Westerflier is een middelgroot landgoed in de zuidwesthoek van Twente. Het bestaat uit twee landgoederen die sinds 1935 als één geheel worden beheerd. Het dubbellandgoed is particulier bezit en sinds 1999 ondergebracht in een BV. Het landgoed bestaat uit verpachte landbouwgrond (verdeeld over vijf actieve boerenbedrijven), natuurgebied (vooral bos) en zo'n 40 wooneenheden die verhuurd zijn of in erfpacht zijn uitgegeven. Het natuurgebied is grotendeels opengesteld en dus voor iedereen gratis toegankelijk om te wandelen en te fietsen.

 

Bron, foto's en meer informatie
Website

Belangstelling? Zie onderstaand een greep uit onze uitgebreide foto-collectie.

Klik op het onderstaande overzicht en je zult aangenaam verrast zijn!