STADSGRACHT DIEPENHEIM

niet 'ommuurd', maar 'omgracht'

 

Diepenheim kende als verdedigingswerk grachten en pallisaden. 

Onderstaande plattegrond uit 1865 toont de gracht rondom Huis te Diepenheim en een grachtenstelsel rond de nederzetting Diepenheim zoals die na 1180 is ontstaan.

Zoals op de schets is te zien heeft aan de zuidzijde nog een tweede gracht gelopen, met daartussen een verdedigingswal.

In 1965 kwamen bij opgravingen restanten van planken en palen van de vroegere stadsgracht te voorschijn. 

De ouderdom van de palen werd destijds geschat op zo'n 500 jaar.

Voor wie langs de huidige leiding wandelt langs 'de Hagen' kan het zich nauwelijks voorstellen, maar de stadsgracht moet zo'n 10 meter breed en 2,5 meter diep geweest zijn. 

Bron: 't inschrien, 3e jaargang nr. 1, jan. 1971

 

Diepenheim heeft grachten, maar hoe zit het met de stadsrechten? Het is vrij aannemelijk dat Diepenheim stadsrechten heeft, maar er is geen onderliggend schriftelijk bewijs (meer) voor. Wel wordt in een verpandbrief van 1369 de ‘stad Diepenheim’ genoemd. Als Heerlijckheid Diepenheim bezat de Heer van Diepenheim het recht om ‘een plaats tot stad te maken’ en dat is hoogstwaarschijnlijk ook wel gebeurd, getuige ook de stadsgrachten die werden aangelegd