WILSONVIJVER

De Wilsonvijver, een particulier initiatief van aanwonenden aan de eeuwenoude Nijenhuizerleiding.