HISTORIE DIEPENHEIM 1105 - HEDEN

HISTORIE DIEPENHEIM 1105 - heden

 

In 1105 werd voor het eerst melding gemaakt van de dynastie Heren  van Diepenheim, in het bijzonder Bernardus van Diepenheim. 

Een oude akte uit 1169 maakt melding van  diens kleinzoon Wolbertus van Diepenheim: 'hield hoff op syn Castrum beneven de watermoele liggende'. 

Volgens overlevering werd de burcht bij de watermolen aan de Molenbeek in 1177 verwoest door manschappen van de Bisschop van Münster.

Bij de gevechten sneuvelden  Wolbertus en zijn vier zonen. 

Erfdochter Regenwice trad uit een klooster en huwde Graaf Hendrik van Dale die daarmee tevens Heer van Diepenheim werd. 


In de jaren vanaf 1180 werd in opdracht van Regenwice en Hendrik van Dale op de huidige locatie van Huis te Diepenheim, gelegen tegen een heuvel (Casteelbelt), een burcht (type 'dojon') gebouwd.

Het oorspronkelijke Huis te Diepenheim werd medio 16e eeuw verwoest.

Het tegenwoordige huis werd in 1648 gebouwd in opdracht van Berent Bentinck.

 

Diepenheim verdient een monument dat recht doet aan de ontstaansgeschiedenis van Diepenheim. 

“ Een monument over de Diepenheimse geschiedenis is in mijn waarneming van belang omdat de Diepenheimse geschiedenis veel verder terug reikt dan elders het geval is. Dat is met name het gevolg van het bestaan van de ‘goederenlijst’ van 1188, een van de oudste vermogensregistraties uit niet-kerkelijke sferen in Noordwest-Europa …… Een zichtbaar monument zou Diepenheims bijzondere geschiedenis beslist van een flinke onderstreping voorzien.” – dr. Hein Jongbloed - historicus - gepromoveerd op de dissertatie "Diepenheim uitgediept"