HERINRICHTING PLEIN ONDER DE PLATANEN

Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben inwoners van Diepenheim wensen kenbaar gemaakt ten aanzien van de Herinrichting van het Plein onder de Platanen in het centrum van Diepenheim. 

De wensen zijn verwerkt in een totaalplan door het bureau ODIN landschapsontwerpers en vervolgens door zowel de inwoners als B&W en de Gemeenteraad positief ontvangen.  

De eerste fase van de herinrichting is eind 2019 gerealiseerd, een groenvlak op het Plein met daarin een vijftal eiken. 

De Gemeente Hof van Twente heeft van meet af aan kenbaar gemaakt dat tijdens de Raadsperiode tot 2022 geen extra middelen zijn voor verdere uitwerking van de plannen. 

Aan de fracties is de vraag voorgelegd om het plan tot Herinrichting van het Plein onder de Platanen als speerpunt voor de kern Diepenheim op te nemen in het verkiezingsprogramma voor de periode 2022 - 2026.