REGGE

ER LIGT TUSSEN DINKEL EN REGGE EEN LAND, ONS SCHONE EN NIJVERE TWENTE

 Het verhaal over de Regge is nauwelijks te vatten in een kort stukje tekst.

 

De vragen die zich aandienen zijn talrijk.

Vormden oorspronkelijk de Koningsbeek en de Boven-Regge  ( die uitmondt in de Vecht bij Ommen) onderdelen van de nabij Billerbeck (Dtsl.) ontspringende Berkel? 

Het zou zo maar kunnen, voor wie kennis neemt van de wijze waarop de Hanzesteden Zutphen, Deventer en Zwolle in de loop van de eeuwen hun belangen van goede vaarwegen naar het Duitse achterland veilig stelden. 

De opvattingen van historici zijn niet altijd eenduidig. Wel is zeker dat rond 1550 de Heer van Borculo de hoofdstroom van de Berkel richting Borculo en Zutphen verlegde en daardoor de Koningsbeek begon dicht te slibben en voor scheepvaart onmogelijk werd. 

De 'onthoofding' van de Berkel richting Regge kan (moet) gezien worden als antwoord op de inspanningen 1e helft 15e eeuw van Hanzestad Deventer tot aanleg van wat is gaan heten 'de Schipbeek'. In eerste aanleg  tot even voorbij het Huis Westerflier, waarna rond 1600 de aansluiting van de Schipbeek met de Buurserbeek werd gerealiseerd. 

 

Een andere vraag die zich aandient is hoe in oorsprong de Boven-Regge zich verhield tot Diepenheim. De nederzetting Diepenheim (Grotestraat/Middenstraat) is gerealiseerd op een zandrug ('een horst')  en de passage Diepenheim moet dan ook gegraven zijn. Waarschijnlijker is een oorspronkelijker loop van de Boven-Regge langs de Westzijde van het Huis te Diepenheim, de watergang die nu bekend staat als 'Leidusbeek' en die verder op ten Noorden van Diepenheim weer samenkomt met de huidige loop van de Boven-Regge, om even verderop samen te vloeien met de Molenbeek.

 

Tijdens de Stadswandeling Diepenheim (zie elders op de website) gaan wij in op de betekenis van de Boven-Regge voor Diepenheim.

Belangstelling? Zie onderstaand een greep uit onze uitgebreide foto-collectie.

Klik op het onderstaande overzicht en je zult aangenaam verrast zijn!

Diepenheimse Broek