HISTORISCH MONUMENT DIEPENHEIM

Het streven bestaat om een HISTORISCH MONUMENT DIEPENHEIM, naar een ontwerp van de Diepenheimse kunstenaar Henny Zandjans, te plaatsen op het in 2019 gerealiseerde groenvlak op het Plein onder de Platanen.

Het betreft een bronzen beeld van 3.5 meter hoogte dat uiting geeft aan de ontstaansgeschiedenis van Diepenheim. 

 

In het voorjaar 2021 hebben wij onze plannen voorgelegd en besproken met diverse landelijke fondsen, met de provincie Overijssel en met de gemeente Hof van Twente. We zijn tot de conclusie gekomen dat we op dit moment maar in beperkte mate aanspraak kunnen maken op bijdragen van genoemde organisaties.

Dat heeft ten dele ook te maken met de onzekerheden als gevolg van de corona pandemie. 

Laat onverlet dat wij ons nader oriënteren op mogelijkheden om het benodigde budget alsnog te realiseren.

 

Belangstelling? Laat het ons weten: info@diepenheimwildoor.nl

 Diepenheim, een uniek communicatiepodium.