HISTORISCH MONUMENT DIEPENHEIM

FINANCIEEL HELAAS NIET HAALBAAR 

Voorjaar 2022:

Ons streven om een HISTORISCH MONUMENT DIEPENHEIM, naar een ontwerp van de Diepenheimse kunstenaar Henny Zandjans, te plaatsen op het in 2019 gerealiseerde groenvlak op het Plein onder de Platanen  is financieel helaas niet haalbaar.

Het ontwerp van Henny Zandjans betreft de realisatie van een bronzen beeld van 3.5 meter hoogte dat uiting geeft aan de ontstaansgeschiedenis van Diepenheim. 

De kosten van het  bronzen beeld inclusief plaatsing hiervan in het groenvlak worden geraamd op zo'n € 100.000,=

In het voorjaar 2021 hebben wij onze plannen voorgelegd en besproken met diverse landelijke fondsen, met de provincie Overijssel en met de gemeente Hof van Twente.  Ook is aan enkele banken de vraag voorgelegd om onder voorwaarden te voorzien in een lening. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat we maar in beperkte mate aanspraak kunnen maken op bijdragen (max. € 15.000,=)  en dat de realisatie van het ontwerp van Henny Zandjans daarom spijtig genoeg niet haalbaar is.