NIEUWS uit DE HOF VAN TWENTE

 

Diepenheim -  Deeps Nieuws  - Gemeente Hof van Twente - Actueel 

Hof van Twente - Hofweekblad   :  Goor -  Goors Nieuws   :  Markelo - Maarkels Nieuws  :   Delden - Nieuws uit Delden :  Hengevelde - Wegdamnieuws 

===========================

Diepenheim -  Programmering Culuurcentrum Herberg de Pol. 

       Goor - Programmering de Reggehof  :  Markelo - Programmering het Beaufort  

VVV - informatiepunt Diepenheim

============================

 

NIEUWSBERICHTEN van de stichting 'Diepenheim wil Door'

 

19 april 2022 :   

Nog dit jaar worden een 20-tal Rietman Zuiltjes geplaatst in en rondom Diepenheim.

Dit project is mede mogelijk dankzij financiële bijdragen van  Provincie Overijssel, Twents Noaberfonds, Rabofonds en Hofmarketing , alsmede sponsoring door Nijha BV Lochem.

========

5 januari 2022:    Interview in dagblad deTwentsche courant Tubantia: "Mag het een onsje meer zijn voor Diepenheim?"

========

9 december 2021:  link naar artikel in de Twentsche courant Tubantia:

        Diepenheim - historicus dr. Hein Jongbloed onderstreept de unieke positie van Diepenheim - 'Metropool van de Middeleeuwen'

Hein Jongbloed, comité van aanbeveling,  over ambitie Historisch Monument Diepenheim:

“ Een monument over de Diepenheimse geschiedenis is in mijn waarneming van belang omdat de Diepenheimse geschiedenis veel verder terug reikt dan elders het geval is.

Dat is met name het gevolg van het bestaan van de ‘goederenlijst’ van 1188, een van de oudste vermogensregistraties uit niet-kerkelijke sferen in Noordwest-Europa ……

Een zichtbaar monument zou Diepenheims bijzondere geschiedenis beslist van een flinke onderstreping voorzien.”

=======

9 november 2021 : Zodra wij de verkiezingsprogramma's voor de Raadsperiode 2022 - 2026 van de politieke fracties beschikbaar hebben zullen wij ook op deze website kenbaar maken wat Diepenheim komende 4 jaren mag/kan verwachten. 

======

Op 4 november 2021 heeft overleg plaatsgevonden met de wijkagent van Markelo en Diepenheim, de heer Jordy Scheggetman.  Daarbij zijn verkeerstechnische zaken aan de orde geweest betreffende  de infrastructuur rond het Plein onder de Platanen en dit mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van inwoners en  marktkraamhouders.  Besproken is de opwaartse druk onder het asfalt als gevolg van de wortels van de Platanen, de lichtgevende informatiezuil hoek Looiersplantsoen/Grotestraat, de toegang voor marktkraamhouders vanaf de Grotestraat naar het Plein, de hoeveelheid verkeers- en verwijsborden op het Plein en onderhoudsaspect van de muur op het Plein (elektriciteit).  Wordt vervolgd.

=====

Op 28 oktober 2021 hebben wij tijdens een bijeenkomst van de PvdA Hof van Twente in het Ottenhuis gesproken over de stand van zaken rond de gewenste herinrichting van het Plein onder de Platanen.  Aan alle fracties van de Hof van Twente is eerder dit jaar al de vraag voorgelegd het herinrichtingsplan zoals gepresenteerd ( en unaniem positief ontvangen) op te nemen in het verkiezingsprogramma voor de Raadsperiode 2022 - 2026.  Ten aanzien van de financiering hebben wij opnieuw gewezen op mogelijkheden van co-financiering en de vraag voorgelegd of de Gemeente Hof van Twente aanknopingspunten ziet nu er dit jaar een extra dividend uitkering ad 3.9 miljoen Euro is ontvangen van  Cogas. Wij zien de reacties van de fracties met belangstelling tegemoet.