NIEUWS uit DE HOF VAN TWENTE

 

Diepenheim -  Deeps Nieuws  - Gemeente Hof van Twente - Actueel 

Hof van Twente - Hofweekblad   :  Goor -  Goors Nieuws   :  Markelo - Maarkels Nieuws  :   Delden - Nieuws uit Delden :  Hengevelde - Wegdamnieuws 

===========================

Diepenheim -  Programmering Culuurcentrum Herberg de Pol. 

       Goor - Programmering de Reggehof  :  Markelo - Programmering het Beaufort  

VVV - informatiepunt Diepenheim

============================

 

NIEUWSBERICHTEN van de stichting 'Diepenheim wil Door'

 

11 mei 2024

TijdTafel Diepenheim onthuld 1105-2024

Met het luiden van de  klokken van de Johanneskerk Diepenheim zijn de TijdTafel Diepenheim en het daarbij geplaatste Rietmanzuiltje op 11 mei (11-05) om exact 11.05 uur feestelijk onthuld.

Locatie: naast het wandelpad, op de 'grens' tussen het Rosarium en de Tuinen van herman de vries.

 

01 februari 2024

Gratis wandelroute langs de Rietmanzuiltjes

Vanaf heden verkrijgbaar bij o.m. Cultuurcentrum Herberg de Pol.

Ontdek (het Verhaal van) Diepenheim, verras jezelf, een bijzondere herinnering je deel.

De route voert langs de talrijke Rietmanzuiltjes, met foto's van weleer. 

 

10 oktober 2023

Plaatsing sculptuur Regenwice, erfdochter van Diepenheim

Vandaag hebben we de sculptuur 'Regenwice, erfdochter van Diepenheim' geplaatst in het eind 2019 gerealiseerde groenvlak op het Plein onder de Platanen.

Ons volgende project: de realisatie van een Tijdtafel Diepenheim in de openbare ruimte. 

Op deze Tijdtafel worden via een 40-tal tekstregels belangrijke jaartallen en historische gebeurtenissen vermeld. Het is ons streven om de Tijdtafel Diepenheim op 11 mei 2014 te plaatsen op nog met de gemeente Hof van Twente af te stemmen locatie.

 

30 september 2023

Hoe houden wij onze website DagjeDiepenheim actueel? 

Mutaties in het aanbod van galerieën/ winkeliers enz. worden eens per jaar verwerkt. 

Ben je van mening dat informatie onvolledig is of niet geheel correct, laat het ons dan a.u.b. weten: info@diepenheimwildoor.nl 

Overigens komen wij graag in contact met een Diepenheimse vrijwilliger die het leuk vindt om deze website actueel te houden. 

 

16 april 2023

sculptuur Regenwice, erfdochter van Diepenheim  

Nadat eerder in 2020 het herdenkingsmonument 'aan de schop kleeft een traan' werd gerealiseerd en in 2022 op 27 historisch interessante locaties een informatiezuiltje (zgn. Rietmanzuiltje) werd geplaatst, is nu de sculptuur van erfdochter Regenwice vervaardigd.

Regenwice trad rond 1180 uit het klooster Asbeck en huwde Graaf Hendrik van Dale. Samen stichtten zij het oorspronkelijk Huys te Diepenheim  met daarbij een  parochiekapelletje. Dat was de aanzet tot het ontstaan van de nederzetting Diepenheim op de huidige locatie.

 

8 oktober 2022

Einde Burgerinitiatief 2014 - 2022 : herinrichting Plein onder de Platanen

B&W van de Gemeente Hof van Twente is niet bereid tot overleg over de ontstane impasse rond ons Burgerinitiatief 'herinrichting Plein onder de Platanen'.

Namens B&W is schriftelijk meegedeeld dat aan onze uitnodiging om op het Plein onder de Platanen van gedachten te wisselen geen gehoor wordt gegeven. 

Burgemeester en Wethouders, bestuurders van onze 'wijzijnHofvanTwente'  ontlopen liever de pijnlijke confrontatie met met het onvoltooide en sterk verloederde Plein onder de Platanen.   

Voor ons aanleiding om na 8 jaar dit burgerinitiatief maar te beëindigen. Het dient niet langer het Diepenheimse belang dat wij ons hier nog langer mee bezig houden.  Belangstellenden verwijzen wij naar ons archiefdossier 'Plan herinrichting Plein onder de Platanen' waar we in 2023 een uitgebreid overzicht aan toe zullen voegen van hetgeen zich zoals heeft afgespeeld in achterliggende 8 jaren rond dit burgerinitiatief!

 

Onze dank gaat naar de inwoners van Diepenheim voor de aangereikte ideeën/wensen. Deze zijn verwerkt in het eerder gepresenteerde plan.

Dank ook voor de belangstelling en talrijke aanmoedigingen die wij nadien ontvingen om vooral toch door te gaan.

 

19 april 2022 :   

Nog dit jaar worden een 20-tal Rietman Zuiltjes geplaatst in en rondom Diepenheim.

Dit project is mede mogelijk dankzij financiële bijdragen van  Provincie Overijssel, Twents Noaberfonds, Rabofonds en Hofmarketing , alsmede sponsoring door Nijha BV Lochem.

 

5 januari 2022:    Interview in dagblad deTwentsche courant Tubantia: "Mag het een onsje meer zijn voor Diepenheim?"

 

9 december 2021:  link naar artikel in de Twentsche courant Tubantia:

        Diepenheim - historicus dr. Hein Jongbloed onderstreept de unieke positie van Diepenheim - 'Metropool van de Middeleeuwen'

Hein Jongbloed, comité van aanbeveling,  over ambitie Historisch Monument Diepenheim:

“ Een monument over de Diepenheimse geschiedenis is in mijn waarneming van belang omdat de Diepenheimse geschiedenis veel verder terug reikt dan elders het geval is.

Dat is met name het gevolg van het bestaan van de ‘goederenlijst’ van 1188, een van de oudste vermogensregistraties uit niet-kerkelijke sferen in Noordwest-Europa ……

Een zichtbaar monument zou Diepenheims bijzondere geschiedenis beslist van een flinke onderstreping voorzien.”

 

9 november 2021 : Zodra wij de verkiezingsprogramma's voor de Raadsperiode 2022 - 2026 van de politieke fracties beschikbaar hebben zullen wij ook op deze website kenbaar maken wat Diepenheim komende 4 jaren mag/kan verwachten. 

 

Op 4 november 2021 heeft overleg plaatsgevonden met de wijkagent van Markelo en Diepenheim, de heer Jordy Scheggetman.  Daarbij zijn verkeerstechnische zaken aan de orde geweest betreffende  de infrastructuur rond het Plein onder de Platanen en dit mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van inwoners en  marktkraamhouders.  Besproken is de opwaartse druk onder het asfalt als gevolg van de wortels van de Platanen, de lichtgevende informatiezuil hoek Looiersplantsoen/Grotestraat, de toegang voor marktkraamhouders vanaf de Grotestraat naar het Plein, de hoeveelheid verkeers- en verwijsborden op het Plein en onderhoudsaspect van de muur op het Plein (elektriciteit).  Wordt vervolgd.

 

Op 28 oktober 2021 hebben wij tijdens een bijeenkomst van de PvdA Hof van Twente in het Ottenhuis gesproken over de stand van zaken rond de gewenste herinrichting van het Plein onder de Platanen.  Aan alle fracties van de Hof van Twente is eerder dit jaar al de vraag voorgelegd het herinrichtingsplan zoals gepresenteerd ( en unaniem positief ontvangen) op te nemen in het verkiezingsprogramma voor de Raadsperiode 2022 - 2026.  Ten aanzien van de financiering hebben wij opnieuw gewezen op mogelijkheden van co-financiering en de vraag voorgelegd of de Gemeente Hof van Twente aanknopingspunten ziet nu er dit jaar een extra dividend uitkering ad 3.9 miljoen Euro is ontvangen van  Cogas. Wij zien de reacties van de fracties met belangstelling tegemoet.