NIEUWS uit DE HOF VAN TWENTE

 

Diepenheim -  Deeps Nieuws  - Gemeente Hof van Twente - Actueel 

Hof van Twente - Hofweekblad   :  Goor -  Goors Nieuws   :  Markelo - Maarkels Nieuws  :   Delden - Nieuws uit Delden :  Hengevelde - Wegdamnieuws 

===========================

Diepenheim -  Programmering Culuurcentrum Herberg de Pol. 

       Goor - Programmering de Reggehof  :  Markelo - Programmering het Beaufort  

VVV - informatiepunt Diepenheim

============================

 

Nieuwsberichten van de stichting 'Diepenheim wil Door'

 

9 november 2021 : Zodra wij de verkiezingsprogramma's voor de Raadsperiode 2022 - 2026 van de politieke fracties beschikbaar hebben zullen wij ook op deze website kenbaar maken wat Diepenheim komende 4 jaren mag/kan verwachten. 

 

Op 4 november 2021 heeft overleg plaatsgevonden met de wijkagent van Markelo en Diepenheim, de heer Jordy Scheggetman.  Daarbij zijn verkeerstechnische zaken aan de orde geweest betreffende  de infrastructuur rond het Plein onder de Platanen en dit mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van inwoners en  marktkraamhouders.  Besproken is de opwaartse druk onder het asfalt als gevolg van de wortels van de Platanen, de lichtgevende informatiezuil hoek Looiersplantsoen/Grotestraat, de toegang voor marktkraamhouders vanaf de Grotestraat naar het Plein, de hoeveelheid verkeers- en verwijsborden op het Plein en onderhoudsaspect van de muur op het Plein (elektriciteit).  Wordt vervolgd.

 

Op 28 oktober 2021 hebben wij tijdens een bijeenkomst van de PvdA Hof van Twente in het Ottenhuis gesproken over de stand van zaken rond de gewenste herinrichting van het Plein onder de Platanen.  Aan alle fracties van de Hof van Twente is eerder dit jaar al de vraag voorgelegd het herinrichtingsplan zoals gepresenteerd ( en unaniem positief ontvangen) op te nemen in het verkiezingsprogramma voor de Raadsperiode 2022 - 2026.  Ten aanzien van de financiering hebben wij opnieuw gewezen op mogelijkheden van co-financiering en de vraag voorgelegd of de Gemeente Hof van Twente aanknopingspunten ziet nu er dit jaar een extra dividend uitkering ad 3.9 miljoen Euro is ontvangen van  Cogas. Wij zien de reacties van de fracties met belangstelling tegemoet.